Årsmøte Hosle vel 2024

Årsmøte Hosle vel 2024

Publisert av Ragnar Høeg den 16.04.23. Oppdatert 16.04.24.

Årsmøte i Hosle Vel

 

Medlemmer innkalles til årsmøte

mandag 29. april 2024 kl. 19:00

på Hosletoppen skole,

Bjarne Skausvei 40.

 

I henhold til vedtektenes § 5 er følgende saker ført opp på dagsorden:

 

1. Styrets årsberetning

2. Revidert regnskap for 2023

3. Styrets budsjettforslag for 2024

4. Fastsettelse av kontingent          

5. Valg av styre 

6. Valg av revisor

7. Innkomne forslag

8. Eventuelt