Våraksjon 22. april 2024

Våraksjon 22. april 2024

Publisert av Ragnar Høeg den 16.04.23. Oppdatert 13.03.24.

Alt hageavfall må legges ut senest mandag 22. april kl. 08:00, og husk at vi henter bare én gang i hver vei!

 

For å sikre at vi blir ferdige til 17. mai, må vi starte innsamling 22.april. Vi holder på til 14. mai før vi har vært over hele vel-området. Dersom bilen ikke har kjørt i veien, kan folk imidlertid sette ut helt til komprimatorbilen har passert.

 

Våraksjonen gjelder som tidligere bare hageavfall og foregår med bruk av komprimatorbil som henter avfall hos betalende medlemmer av vellet.

 

Det er meget viktig at det i eventuelle sekker bare kastes hageavfall. Alt av kvist og grener skal være buntet sammen, og maksimal lengde er 2.0 meter slik at buntene kan legges direkte inn i komprimatoren. Maksimal diameter for grener og stokker er 15 cm. Vi sliter litt med mengden av sekker siden plast ikke kan kastes sammen med hageavfall. Alle sekker må derfor tømmes, og dette tar tid. Vi håper derfor at medlemmene kan begrense bruken av plastsekker mest mulig slik at ingen husstand leverer mer enn ca. 10 sekker. Sekkene skal være åpne (ikke knyttet sammen) og uten ”hanker” (sekker med hanker er mye vanskeligere å tømme).

Sekker og bunter legges nær kjørbar vei. Gå gjerne 2-4 naboer om samme haug.

Firmaet som er engasjert til å foreta innsamlingen vil legge igjen de tomme sekkene i en hel sekk. Disse kan da settes ut og tas med ved neste innsamling av plastavfall. De vil feie opp det meste av bosset etter tømming som en ekstra service.

 

Når det gjelder annet avfall henvises det til papirinnsamling, miljøstasjoner og Isi.