I begynnelsen av mai arrangerer vellet en våraksjon der velmedlemmene har mulighet til å legge kvist og hageavfall i veikanten som så blir hentet av en komprimatorbil.

I oktober/november arrangerer vellet en høstaksjon. Fire store containere settes ut i området vårt der vellets medlemmer kan kaste rusk og rask.

Vellet følger også opp viktige saker som berører beboerne, og i særlig grad reguleringssaker fra kommunen. Hosle Vel er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

 

Vellets årsmøtet holdes normalt i slutten av april.

Dersom du har lyst til å være med i velarbeidet kontakt en i styret eller send oss en e-post.

Følg oss på facebook:  HOSLE VEL